Türkçe hizmet almak isteyen müvekkiller için

Noterler, kamu yararına hareket eden, devlet tarafından göreve atanan hukuk uygulayıcılarıdır. Avukatlardan farklı olarak noterler, bir işlemde yer alan tüm taraflar açısından bağımsız, tarafsız ve objektif danışmanlık vermekle yükümlüdürler. Noterler, tarafların iradesini titizlikle tespit eder, sözleşmeleri hazırlar ve işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli resmi senetleri hazırlarlar.

Noterler, gayrimenkul, ticaret ve şirketler hukukunda olduğu kadar, miras ve aile hukukunda da önemli bir rol oynamaktadırlar. Özellikle, ilgili taraflar için kalıcı etkiye sahip, ekonomik ve/veya kişisel öneme sahip hukuki işlemler, bir noterin katılımını gerektirir. Bu işlemlere örnek olarak, gayrimenkullerin satışı ve devri, ipotek ve irtifak haklarının kurulması, limited şirket kuruluşu ve tescili gösterilebilir. Aynı durum, hisse devri veya varlık devri anlaşmaları, sermaye artışları, şirket birleşmeleri, eşlerin tabi olacağı mal rejiminin seçimi ve miras sözleşmeleri gibi işlemler için de geçerlidir. Ayrıca noterler, imza tasdiki yaptıkları gibi belgeleri de tasdik ederler.

Ben, Şubat 2024’te Düren’e noter olarak atandım. Lisans ve doktora eğitimimi Heidelberg Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimimi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Chicago Üniversitesi’nde tamamladım. Noter olarak atanmadan önce Almanya merkezli bir hukuk bürosunda uzun yıllar avukat olarak çalıştım. Ayrıca, İstanbul’da bulunan Yeditepe Üniversitesi’nde, Avrupa Birliği hukuku (özellikle AB şirketler hukuku ve AB rekabet hukuku) ile uluslararası özel hukuk derslerini vermekteyim.

Noterliğim Düren’de hizmet vermekte olup; trenle, Köln Merkez Tren İstasyonu’ndan 25 dakikada ve Köln/Bonn Havalimanı’ndan 50 dakikada ulaşılabilir bir mesafededir.

Sunduğumuz Hizmetler

Hizmetlerimiz aşağıda örnekleri verilen noterlik faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır:

Gayrimenkul (Taşınmaz) ile ilgili işlemler
 • Gayrimenkullere ilişkin (ör. arsa, bina, konut) alım, satım ve devir sözleşmeleri
 • Kat/Konut karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Kat/Konut mülkiyetinin kurulması
 • Konut hakkı, üst hakkı ile diğer irtifak haklarının kurulması vb.
 • İpotek kurulması ve ipotekli borç senedi düzenlenmesi
 • Tapu siciline tescil
Şirketler ve dernekler ile ilgili işlemler
 • Şirketlerin ve derneklerin kurulması –kolektif şirket (OHG), komandit şirket (KG), limited şirket (GmbH, UG haftungsbeschränkt), anonim şirket (Aktiengesellschaft) veya Avrupa şirketi (SE) gibi
 • İşletme veya şirket satın alınması (hisse devri anlaşması ve varlık devri anlaşması)
 • Sermaye artırımları
 • Şirket birleşmeleri, şirket türünün değiştirilmesi ve şirketin bölünmesi işlemleri
 • Kontrol ve kâr transferi anlaşmaları
 • Hissedar toplantılarının hazırlanması ve tutanağa geçirilmesi
 • Ticaret, ortaklık ve dernek siciline kayıtlar
Miras Hukuku ile ilgili işlemler ve bağışlamalar
 • Vasiyetname ve miras sözleşmesi
 • Miras payına mahsuben yapılan bağışlamalar
 • Mirasın (terekenin) paylaşımı
 • Mirastan ve saklı payın korunmasından feragat sözleşmesi
 • Veraset (mirasçılık) belgesi başvuruları
 • Mirasın reddi işlemi
Aile Hukuku ile ilgili işlemler
 • Evlilik sözleşmeleri (özellikle eşler arası mal rejimleri sözleşmeleri, nafaka anlaşmaları ve emeklilik maaşının eşitlenmesine ilişkin anlaşmalar)
 • Anlaşmalı boşanma sözleşmeleri
 • Küçüklerin ve yetişkinlerin evlat edinilmesi